موفقیت ورزشی

موفقیت ورزشی


موفقیت ورزشی خود را از روی طول انگشت های دست پیش بینی کنید

چهارشنبه 22 شهریور 1396
  شفقنا زندگی- طول انگشت های دست شما چقدر است؟ آیا تفاوت نسبت طول انگشت ها می تواند معنای خاصی داشته باشد؟ از قرار معلوم بر اساس همین تفاوت ها شاید بتوان توانایی بدنی افراد را در ورزش ها و فعالیت های جسمانی پیشبینی کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، نسبت انگشت دوم به انگشت چهارم اتفاقی است که در طول ...
دیگر اخبار