#موفقیت ورزشی

موفقیت ورزشی خود را از روی طول انگشت های دست پیش بینی کنید

  شفقنا زندگی- طول انگشت های دست شما چقدر است؟ آیا تفاوت نسبت طول انگشت ها می تواند معنای خاصی داشته باشد؟ از قرار معلوم بر اساس همین تفاوت ها شاید بتوان توانایی بدنی افراد را در ورزش ها و فعالیت های جسمانی پیشبینی کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، نسبت انگشت دوم به انگشت چهارم اتفاقی است که در طول رشد اولیه جنین مشخص می شود، یعنی در همان اولین ثانیه های سه ماهه اول بارداری. این نسبت متأثر از آندروژن و تستوسترون در رحم است. به گونه‌ای که هرچه این نسبت کمتر باشد میزان ترشح آندروژن ...
آخرین اخبار