#میزگرد شفقنا، میزگرد شفقنا زندگی، فقر و حاشیه نشینی

«فقر و حاشیه نشینی» در میزگرد شفقنا: 

تبعیض های سیستماتیک فقر و حاشیه نشینی را دامن زده/ دولت از رانت نفت منافع بیشتری به افراد فقیر بدهد  

شفقنا زندگی- فقیر هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم، انباشته شدن ثروت در دست عده ای فقر را به وجود آورده، با اینکه می‌دانیم نصف جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی هستند، وقتی می‌شنویم که کشور در حال توسعه است، باید مطمئن می‌شویم که از آمار، کلاهی برای سر ما بافته شده است. اگر بخواهیم به همین روند بازگویی آمار و شواهد ادامه دهیم وضعیتی سیاه تصویر می شود و به سیاه نمایی می افتیم.  دکتر آرش حیدری جامعه شناس سیاسی و دکتر صادق پیوسته جامعه شناس اقتصادی در میزگرد شفقنا زندگی می گویند: حاشیه نشینی معنی ...
آخرین اخبار