میزگرد شفقنا، میزگرد شفقنا زندگی، فقر و حاشیه نشینی

میزگرد شفقنا، میزگرد شفقنا زندگی، فقر و حاشیه نشینی


تبعیض های سیستماتیک فقر و حاشیه نشینی را دامن زده/ دولت از رانت نفت منافع بیشتری به افراد فقیر بدهد  

چهارشنبه 18 مرداد 1396
شفقنا زندگی- فقیر هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم، انباشته شدن ثروت در دست عده ای فقر را به وجود آورده، با اینکه می‌دانیم نصف جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی هستند، وقتی می‌شنویم که کشور در حال توسعه است، باید مطمئن می‌شویم که از آمار، کلاهی برای سر ما بافته شده است. اگر بخواهیم به همین روند بازگویی آمار ...
دیگر اخبار