نگاه شیطانی | شفقنا زندگی

#نگاه شیطانی

از نگاه شیطانی فرزین در خانه اش ترسیدم اما ..!

  شفقنا زندگی -  اگر همسرم از ماجرای تلخی که برای من رخ داده است مطلع شود نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد از عاقبت این ماجرا وحشت دارم اما نمی توانم درباره چنین حادثه تلخی هم سکوت کنم و به همسرم چیزی نگویم از سوی دیگر هم آن مرد شیطان صفت که روزگارم را به تباهی کشانده است با ارسال فیلمی از اعمال کثیف و شیطانی خود همواره مرا تهدید می کند تا به رابطه ام با او ادامه بدهم این در حالی است که هنوز در شوک فرو رفته ام و باورم نمی شود...   حوادث رکنا: زن جوان در حالی که با چشمانی اشکبار ت ...
آخرین اخبار