پروانه مافی

پروانه مافی


پروانه مافی: رييس جمهور به نقش زنان، جوانان و اهل سنت توجه كند

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396
شفقنا زندگی- پروانه مافي در نطق خود در صحن علني مجلس گفت : رييس جمهور به نقش و سهم زنان،جوانان و اهل سنت توجه كند به گزارش شفقنا متن صحبت های مافی به شرح زیر است:  دراينجا من به عنوان نماينده مستقيم نيمي از جامعه ، به عنوان يك زن با شما سخن مي گويم ؛ انطور كه انتظار مي رفت و علي رغم مطالبه زنان در تركيب هيات ...
دیگر اخبار