#پروانه مافی

پروانه مافی: رییس جمهور به نقش زنان، جوانان و اهل سنت توجه کند

شفقنا زندگی- پروانه مافي در نطق خود در صحن علني مجلس گفت : رييس جمهور به نقش و سهم زنان،جوانان و اهل سنت توجه كند به گزارش شفقنا متن صحبت های مافی به شرح زیر است:  دراينجا من به عنوان نماينده مستقيم نيمي از جامعه ، به عنوان يك زن با شما سخن مي گويم ؛ انطور كه انتظار مي رفت و علي رغم مطالبه زنان در تركيب هيات وزيران زنان شايسته و توانمند حضور ندارند و اين موجب تامل است ! فراموش نمي كنيم كه در طول ٤ سال گذشته زنان شايسته ايراني همراهاني داراي سعه صدر و با تدبير براي دولت بودند و با اعتماد ...
آخرین اخبار