فارسی سخن گفتن خبرنگار ایتالیایی با روحانی+فیلم

,
شفقنا زندگی-خبرنگار ایتالیایی زبان در نشست خبری با رئیس جمهور ایران در ایتالیا به زبان فارسی با رئیس جمهور سخن گفت.
 
به گزارش شفقنا از باشگاه خبرنگاران ،خبرنگار ایتالیایی زبان در نشست خبری با رئیس جمهور ایران در ایتالیا به زبان فارسی با رئیس جمهور سخن گفت و با او شوخی کرد.