عکس سلفی در یک قرن پیش

,

شفقنا زندگی- عکاسان شرکت بایرون در حال گرفتن عکس سلفی در پشت بام استودیو | نیویورک سیتی ۱۹۲۰