تولد سنگین‌وزن‌ترین نوزاد/ عکس

,

شفقنا زندگی- تولد سنگین‌وزن‌ترین نوزاد.

این نوزاد چینی در هنگام تولد وزنی حدود 7 کیلوگرم داشت و قدش به 58 سانتی‌متر می رسید.