کشف اولین قورباغه فلورسنت در آرژانتین/ عکس

,

شفقنا زندگی- این قورباغه در حالت عادی رنگ قهوه‌ای متمایل به زرد دارد اما محققان با روشن کردن اشعه فرابنفش مشاهده کردند که رنگ آن سبز می‌شود / یاهونیوز