زمان انتشار : ۷ مرداد ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۲:۱۲ | کد خبر : 190981 |

حبس و جزای نقدی؛ مجازات سوء استفاده از کودکان

شفقنا زندگی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان را در صورتی که مشمول حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم تعیین کردند.

به گزارش شفقنا از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز – یکشنبه – مجلس ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را با ۱۵۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف وپنج رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم مجازات هایی تعیین می شود.
آزار جنسی تماسی با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه ۶؛ آزار جنسی غیرتماسی با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛ سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت مشخص شد.
همچنین با تصویب مجلس بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛ در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت مشمول می شود.
همچنین استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛ واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات های درجه ۶؛ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه ۶ مشمول می شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵سال، جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون تا یک میلیارد ریال شامل مجازات درجه دو می شود.
همچنین حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰میلیون ریال مجازات درجه سه محسوب می شود.
حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال، جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون تا ۳۶۰ میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مجازات درجه چهار است.
براساس این قانون، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه پنج است.
همچنین حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه ۶ محسوب می شود.
همچنین حبس از نود و یک روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات درجه هفت است. همچنین حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال، شلاق تا ۱۰ ضربه مجازات درجه هشت محسوب می شود.
نمایندگان در تبصره ماده ۹ این لایحه تصویب کردند: هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام