زمان انتشار : ۲۲ اردیبهشت ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۰:۱۷ | کد خبر : 203083 |

آیا چاقی می تواند بر مغز تاثیر بگذارد؟

شفقنا زندگی- ارتباط بین چاقی و مغز موضوعی جالب است که اخیرا دانشمندان به دنبال کشف آن هستند. مطالعات اخیر سبب شده تا جنبه های مهم ارتباط بین چاقی و مغز با توجه به اندازه و عملکرد مغز با مدارهای خاصی از نورونها مورد .توجه قرار بگیرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، یافته های این تحقیق نشان می دهد که قشر پیش مغز – ناحیه ای که برای تفکر پیچیده، برنامه ریزی و کنترل خودمحور مهم است- در افرادی که بیش از اندازه غذا می خورند ضعبف و کم کار است.

مطالعه ای جدید نشان می دهد که بین چاقی از یک سو و تفاوت ساختار مغز و شکل آن از سوی دیگر ارتباط خاصی وجود دارد. در افراد چاق قسمت خاکستری مغز حجم کمرنگی دارد و خطر ابتلا به کاهش شناختی و زوال عقل در این افراد بیشتر است.

مغز به روشهای بسیار گسترده، شامل یک قشر بیرونی ماده خاکستری و محوطه داخلی محوطه ای از ماده سفید است. ماده خاکستری با نورون بسته بندی می شود، در حالی که ماده سفید به طور عمده از پیش بینی های عصبی به نام آکسون و سلول های گلیال است.

داشتن سطح بالایی از چربی توزیع شده در بدن با حجم کمتر از ساختارهای مهم مغز، از جمله ساختارهای خاکستری که در مرکز مغز قرار دارند، همراه است

جالب توجه است، که این مورد برای مردان و زنان متفاوت است، به طور خاص، مردان چاق حجم کم خاکستری به معنی عضلات کمتر دارند.

برای زنان چاق، افزایش مقدار چربی سبب بروز اختلال در منطقه ای از بدن که در حرکات داوطلبانه ای نقش دارد می شود.

بین مقدار بیشتر چربی بدن و احتمال تغییرات کوچک در ماده سفید مغز نیز در هر دو مردان و زنان، ارتباطی وجود دارد بطوریکه تغییرات ماده سفید می تواند ارتباط بین نورون ها را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: www.medicalnewstoday.com