زمان انتشار : ۱۱ شهریور ,۱۳۹۸ | ساعت : ۰۲:۱۷ | کد خبر : 213202 |

هشدار نسبت به افزودن مواد مخدر در تنباکو‌ی قلیان ها

شفقنا زندگی- اگر مصوبه مجلس در حمایت تام از اماکن عرصه قلیان باشد کارشناسان وزارت بهداشت حتی در حوزه نظارت نیز در این حوزه امکان ورود نخواهند داشت.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ، با اشاره به خطرات مصرف قلیان و دخانیات، گفت: کپک زدگی تنباکو، وجود قارچ و ترکیبات غیرمجاز در آن‌ها لزوم برخورد با اماکن عرضه قلیان را توجیه می‌کند.

وی با بیان اینکه آب مورد استفاده در قلیان نیز آلودگی‌های بسیاری دارد، افزود: متاسفانه استعمال انواع مواد مخدر در قلیان نیز از مواردی است که به تازگی دغدغه‌های جدی برای نظام سلامت ایجاد کرده است.

رئیسی با تاکید بر اینکه تلاش‌های بسیاری در حوزه مبارزه با مصرف قلیان و دخانیات صورت گرفته است، تصریح کرد: مجلس نیز باید در حوزه برخورد با اماکن عرضه دخانیات ورود کرده تا بتوان در این حوزه توفیق داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان یادآور شد: اگر مصوبه مجلس در حمایت تام از اماکن عرصه قلیان باشد کارشناسان وزارت بهداشت حتی در حوزه نظارت نیز در این حوزه امکان ورود نخواهند داشت.

منبع:میزان