زمان انتشار : ۲۴ دی ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۳:۰۸ | کد خبر : 223510 |

بارش اولین برف زمستانی در اصفهان+ تصاویر

شفقنا زندگی- با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، شهر اصفهان نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر کشور شاهد بارش برف در سه شنبه (۲۴ دی) بود.

 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان
 • اولین بارش برف زمستانی در اصفهان