زمان انتشار : ۲۴ بهمن ,۱۳۹۸ | ساعت : ۰۰:۵۲ | کد خبر : 226022 |

انگشت شست رابطه تنگاتنگی با خلق و خوی انسان دارد

شفقنا زندگی-  فردی که بند بالائی انگشتش بلندتر از بند‌های دیگر باشد، احساساتی و بسیار وفادار است و محبت و دوست داشتن دیگران در این فرد گاه به حد جنون می‌رسد.

چنین فردی در حد اعلا وفادار است، ولی اگر از طرف مقابل بی توجهی ببیند، کاملاً تغییر رویه می‌دهد و کورکورانه رفتار می‌کند، زیرا همیشه خواستار توجه کردن طرف مقابل به خودش است و این فرد با چنین خلق و خوئی اکثراً طرف مقابل خود را از دست می‌دهد. (شکل a)

فردی که بند بالائی و میانی انگشتش یکسان و یک اندازه باشد، معمولاً آرام است، ولی این آرامش روحی شاید در اوضاع و شرایط متفاوت تغییر کند. چنین فردی به هر چیزی سریع واکنش نشان می‌دهد و برای کار‌های خود به خوبی برنامه ریزی می‌کند و به همین دلیل به راحتی به اهداف خود می‌رسد. این فرد عاقلانه رفتار می‌کند و روابطش با دیگران چندان تغییری نمی‌کند. چنین فردی تلاش می‌کند که روابطش را بهتر و بهتر کند، ولی به کُندی و آرامی. طرف مقابل نیز همیشه به این فرد احترام می‌گذارد. (شکل b)

رابطه طول انگشت شست با اخلاق

فردی که بند پائین انگشتش بلندتر از بند‌های دیگر باشد، راستگو و مورد اعتماد است و خصوصیات فراوانی دارد که دیگران را به سوی خود جذب می‌کند. این فرد انسانی کاردان و بسیار هوشیار و پیش از هر کار و تصمیمی به خوبی فکر می‌کند. احساسات خود را کنترل و تلاش می‌کند که احساساتش را از دیگران پنهان کند. پیش از آغاز روابط عاطفی با دیگران به خوبی فکر می‌کند. (شکل c)

منبع: جدیدترین