زمان انتشار : ۲۶ اسفند ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۳:۵۸ | کد خبر : 229105 |

ویروس کرونا روی سطوح مختلف در دمای ۲۰ درجه چقدر زنده می ماند؟

شفقنا زندگی- ویروس کرونا روی سطوح مختلف در دمای ۲۰ درجه چقدر زنده می ماند؟