زمان انتشار : ۲۷ اسفند ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۷:۵۴ | کد خبر : 229222 |

کنترل و مدیریت کرونا/ چهار پیش فرض، چهار اقدام

شفقنا زندگی-*دکتر مهدی مزرعه شاهی: امروز که بخش اعظمی از کارشناسان امر معتقدند که کشور و مردم ایران در مواجهه باشرایط بسیار حساس و خطرناکی قرار گرفته و همه در بحرانی که به سرعت به سمت خلق یک فاجعه به پیش میرود قرار گرفته ایم انجام اقداماتی ضرب العجل و ضروری است که جای درنگ و سستی و بی تفاوتی را باقی نگذاشته است؛

در این شرایط فوق العاده حساس که علی الأصول بار اصلی این بحران باید بر دوش مدیریت بحران کار آزموده و هوشمند سنگینی کند و همه نیروها در یک برنامه استراتژیک مشخص و در چارچوب وظایف خود ایفای نقش نمایند متاسفانه شاهد ضعف و کاستی هایی هستیم که علیرغم همه تلاشها و مجاهدتهای بخشهای مختلف جامعه دستیابی به اهداف روشن و مشخص دور از واقعیت میباشد که صد ألَّبته واکاوی علل و زمینه های این ضعف ها و مشکلات در این مقال نگنجیده و قطعا لازم است در جای خود به آن پرداخته و مرتفع شود.

اما آنچه در این شرایط زمانی و بزنگاه بحران زده لازم دیدم خدمت عزیزان عرض نمایم در “چهار پیش فرض ” و “چهار اقدام” تقدیم مینمایم:

١- پیش فرض اول:

بنا بر تاکید و بیان قاطبه کارشناسان امر بهداشت امروز ایران در شرایط بحرانی بسر میبرد که بی توجهی و سهل انگاری میتواند تا سرحد فاجعه ملی- انسانی ادامه یابد،

(اقدام اول):
بنا بر این پیش فرض حتی اگر آنرا تایید شده ندانیم و کمتر از آن متصور باشیم عقلا ملزم هستیم با در نظر گرفتن “بدترین سناریو” عمل کنیم تا بتوانیم “بهتری نتیجه ” را بگیریم
لذا
همه و همه باید در این شرایط “احساس وظیفه” نموده و با کنارگذاشتن اختلافات و سلیقه های مختلف سیاسی به کمتر کردن تبعات این بحران همت گمارند.

٢- پیش فرض دوم:

ایران متعلق به همه ایرانیان است.

(اقدام دوم):

لذا لازم است با فراخوان عمومی از همه ایرانیان چه در خارج و چه در داخل در تمامی زمینه ها و تخصص هایی که به کنترل این بحران کمک میکند، استمداد جست.

٣-پیش فرض سوم:

کنترل بحران ملی ، منوط به حمایت و تقویت مدیریت کارآزموده تخصصی و پرهیز از هرگونه موازی کاری یا ساز مخالف است!

(اقدام سوم):
لذا باید همه نیروها و قوای ملی و حکومتی بصورت متشکل و سازماندهی تحت مدیریت اجرایی قوی کشور(به ریاست رییس جمهور و معاونت وزرای موثر و متناسب امر از قبیل بهداشت ، دفاع، کشور، رفاه ، صنعت … و همه بخش های امنیتی و نظامی) در جهت برنامه های کنترل بحران به حرکت در آیند.

پیش فرض چهارم:

شخص وزیر محترم ، معاونان ،مدیران و مسولان ارشد وزارت بهداشت و سازمانهای وابسته ،روسای دانشگاه ها شورای عالی و هیّئت مدیره های نظام پزشکی کشوری تا شهرستانها
تا اطلاع ثانوی و تحقق پیش فرض های اول تا سوم
خط اول مسئولیت کنترل و مقابله با این بحران هستند.

(اقدام چهارم):
و شایسته است در هر استان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و قایم مقام وزیر بهداشت در استان با هماهنگی استانداری ، ضمن بسیج تمام نیروها و امکانات مادی و معنوی با اراده کامل ، همت مضاعف و خستگی ناپذیری ، ضمن تشکیل ستاد بحران به ریاست استاندار و معاونت ریاست دانشاه، مدیریت این بحران را یاری دهند تا اوضاع به هر نحو ممکن تحت کنترل در آمده و از گسترش و وخامت بیشتر آن جلوگیری گردد.
در رابطه با اقدام چهارم پیشنهاد عملی و موثر و مشخص اینجانب، سازماندهی پزشکان عمومی و متخصص هر استان و شهرستان و تقسیم بندی جمعیت خانوارهای مناطق شهری و روستایی جهت تقویت و عملیاتی نمودن ساختارهای بهداشتی درمانی موجود شهری و روستایی از قبیل خانه بهداشت تا مراکز جامع سلامت شهری) و واگذاری مسولیت پایش ، اطلاع رسانی ، بیماریابی، کنترل بیماران، درمان و مراقبت از بیماران در منزل، و تعیین و تعریف سطح بندی خدمتها و سیستم ارجاع مقطعی در این رابطه و در صورت لزوم معرفی بیمارهای نیازمند به خدمات سطوح سوم و چهارم به بیمارستانها و دستورالعمل عدم پذیرش بیمارستانها بدون نامه ارجاع سطوح اول (بهورزها و بهداشتیاران خانه های بهداشت درمانی روستایی و شهری و سطح دوم (پزشکان مستقر در مراکز بهداشت درمانی روستایی و شهری و مراکز جامع سلامت شهری) میباشد.
امید است بتوان با همت همه بزودی شاهد کنترل نسبی بیماری و این بحران و پیشگیری از بروز فاجعه انسانی در ابعاد ملی باشیم.
ان شاءالله
دکتر مهدی مزرعه شاهی
دستیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم
بیست و هفتم اسفندماه نود و هشت