زمان انتشار : ۱۶ خرداد ,۱۳۹۹ | ساعت : ۰۳:۲۰ | کد خبر : 235449 |

هیچکس نمی‌تواند هیچ زن و دختری را از تحصیل بازدارد

شفقنا زندگی- حق بهره مندی زنان از آموزش و پژوهش بهره مندی از آموزش حقی همگانی و عمومی است و نمی‌توان این حق را محدود و منصرف به جنسی خاص دانست.

اما گاهی نوع و شکل خاصی از آموزش می‌تواند در کاهش و جلوگیری از بروز و وقوع بسیاری از جرایم موثر باشد. ازجمله جرایمی که می‌توان شاهد تاثیر آموزش بر کاهش وقوع آنان باشیم، می‌توان به جرایم ناشی از خشونت خانگی علیه زنان یا کودک آزاری و … اشاره داشت.

به عبارت دیگر آموزش همگانی به افراد با هدف ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی، می‌تواند در راستای پیشگیری و کاهش خشونت نسبت به زنان موثر باشد. از طرف دیگر همانطور که در مقدمه گفته شد حق بهره مندی از آموزش منحصر به جنسیتی خاص نمی‌باشد.

نتیجه این امر این است که شوهر، پدر یا برادر نمی‌توانند همسر یا فرزند یا خواهر خود را از اشتغال به تحصیل وادارند و یا مانع تحقق این حق مسلم، اولیه و قانونی زنان و دختران شوند. به عبارت دیگر اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نمی‌شود تا شوهر بتواند منع زوجه از تحصیل را بخواهد؛ و یا حقی منحصر به مردان نیست که پدر یا برادر این اختیار را داشته باشند که فرزند یا خواهر خود را از رسیدن بدان محروم سازند. بلکه در بسیاری موارد این حق آمیخته با تکلیف برای والدین بوده و آنان ملزم به فراهم کردن ساز و کار اجرای آن می‌باشند تا مبادا فرزند آنان از این حق محروم بماند.

منبع: میزان

انتهای پیام/