زمان انتشار : ۱ آذر ,۱۳۹۹ | ساعت : ۲۲:۳۰ | کد خبر : 248893 |

اجرای طرح سلامت محور “پزشک خانواده آنلاین”

شفقنا زندگی- برای اولین بار در کشور و همزمان در دو استان تهران و استان قم (بعنوان اولین پایلوت کشوری خارج از مرکز) از امروز اول آذرماه ٩٩

بحول و قوه الهی آغاز می شود:

جهت دریافت “خدمات پزشک خانواده آنلاین” شامل:

تشکیل پرونده سلامت الکترونیک
مشاوره تلفنی و آنلاین
خدمات مراقبتی، درمانی، توانبخشی
-و سایر موارد مندرج در سامانه مدد

به بخش “پزشک خانواده آنلاین مدد ”
به آدرس:

مراجعه فرمایید:

“گروه راهکار کاهش عوارض و کنترل کرونا”
سامانه مدد: www.iranpalliative.ir