زمان انتشار : ۵ بهمن ,۱۳۹۴ | ساعت : ۱۱:۱۲ | کد خبر : 36515 |

هتک حرمت ۵۰ هزار قبر در دستور کار داعش

شفقنا زندگی-هیات الحسبه (امر به معروف و نهی الز منکر) گروه تروریستی داعش اعلام کرده است اعضای این هیات تا کنون ۲ هزار مقبره را ویران کرده و تخریب ۵۰ هزار قبر دیگر را در دستور کار دارند.

گروه تروریستی داعش می گوید ۲هزار مقبره را در عراق و سوریه تخریب کرده و همچنان به تخریب مقبره ها و نبش آنها ادامه می دهد.

به گزارش  شفقنا ازایرنا به نقل از «الیوم السابع» مصر، گروه تروریستی داعش محتویات داخل قبور نبش شده را جستجو می کند و به اجساد هتک حرمت می کند.

هیات الحسبه (امر به معروف و نهی الز منکر) گروه تروریستی داعش اعلام کرده است اعضای این هیات تا کنون ۲ هزار مقبره را ویران کرده و تخریب ۵۰ هزار قبر دیگر را در دستور کار دارند.

گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه مقبره های متعددی را که متعلق به چهره های مذهبی و ملی سرشناس است در عراق و سوریه تخریب و در بسیاری از این تخریب ها اقدام به مصادره و فروش آثار باستانی و فرهنگی به دست آمده از این تخریب ها کرد