زمان انتشار : ۱۲ آبان ,۱۳۹۵ | ساعت : ۰۹:۴۷ | کد خبر : 47272 |

اتاق مخفی هواپیماها+تصاویر

شفقنا زندگی-آیا می دانید در اکثر هواپیماهای بزرگ ممکن است اتاقی وجود داشته باشد که از آن بی خبرید؟ کادر پرواز نیز همانند همه انسان‌های دیگر در طول پروازهای طولانی به خواب و استراحت نیاز دارند. از این روز در اکثر هواپیماهای پهن پیکر اتاقی برای استراحت کادر پرواز در نظر گرفته شده که از دید عموم پنهان است. در این گزارش سری می زنیم به اتاق استراحت در هوایپمای بوئینگ ۷۷۳.

 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
راه دسترسی به اتاق استراحت در بوئیگ ۷۷۳ یک دریچه در بالای سر مسافران است!
 

اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
راه دسترسی به اتاق استراحت در بوئیگ ۷۷۳ یک دریچه در بالای سر مسافران است!
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
راه دسترسی به اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷ یک پلکان است که برای دسترسی به آن باید دری با قفل رمز دار را گشود!
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
راه دسترسی به اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷ یک پلکان است که برای دسترسی به آن باید دری با قفل رمز دار را گشود!
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۷۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۴۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۷۳
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در آنتونف ۱۲۴
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۸۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در بوئیگ ۷۷۷
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در ایرباس ۳۸۰
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استراحت در ایرباس ۳۵۰
 
اتاق مخفی در هواپیماهای بزرگ
اتاق استاراحت در ایرباس ۳۸۰