زمان انتشار : ۵ بهمن ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۷:۰۲ | کد خبر : 51668 |

تصاویر / بارش برف تهران را سفیدپوش کرد

شفقنا زندگی – شهر تهران با بارش برف این نعمت الهی سفید پوش شد .

 

 
بارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کردبارش برف تهران را سفیدپوش کرد
 
منبع :شبستان