زمان انتشار : ۳۱ اردیبهشت ,۱۳۹۶ | ساعت : ۲۰:۲۰ | کد خبر : 57686 |

عکس/ اولین نقشه دارالخلافه تهران

شفقنا زندگی – نقشه دارالخلافه تهران که توسط الیانیکولایویچ برزین جهانگرد و شرق شناس روسی که در سال ١٢۵٨ هـ.ق / ١٨۴٢ م از تهران دیدن کرده بود، در سال ١٢۶٩ هـ.ق / ١٨۵٢ م در مسکو به چاپ رسیده است.