نوشته‌ها

عکس: بوسه گاو مهربان بر گربه طویله

شفقنا زندگی- گاوهای یک دامداری در ایالت کبک کانادا، همچنان ک…