نوشته‌ها

تصاویری جالب از شنای یک غواص کنار نهنگ‌های گوژپشت

شفقنا زندگی- گرانت توماس می گوید هرگز دچار ترس و وحشت از ش…