سهیل رضایی: امسال نذرهای معیشتی را بیشتر کنیم

شفقنا زندگی- یک روانشناس اجتماعی می گوید: در توزیع نذری آدم ها د…